Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol

Kameníček, František
book