Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Normální učebné osnovy pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem v Čechách a na Moravě

book