Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Slovník latinsko-česko-německý k latinským klasikům čítaným na gymnasiích českých

Vojáček, Václav
book