Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Učebná kniha tělocviku pro ústavy učitelské, zárověň rukověť pro učitele tělocviku na školách obecných a měšťanských

Kurz, Vilém
book