Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Čítanka pro pátou třídu obecných a občanských škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

book