Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Metodický průvodce k slabikáři Naše čtení a k Tabulkám pro 1. ročník zvláštní školy

Linc, Vladimír
book