Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Příprava učitelů primárního vzdělávání na RVP ZV na Pedagogické fakultě UK Praha

Spilková, Vladimíra
article