Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Měnící se charakter využívání nástrojů místního ekonomického rozvoje

Charbuský, Miloš
article