Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Klíčové kompetence učitele laboratorní výuky na pedagogických fakultách v kontextu s novým programem vzdělávání v České republice

Marcel, Josef
article