Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Průřezové téma zeměpisného učiva - místní krajina, jako integrovaná terénní skupinová výuka s využitím informačních technologií

Weinhöfer, Martin
article