Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Využití logistiky jako motivačního a konkurenčního prvku při budování a fungování průmyslového klastru

Černý, Zbyněk
article