Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Zaměstnanost a kvalifikační struktura v ČR a některých dalších zemích EU v kontextu s migračními toky

Macáková, Libuše
article