Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Systémová komunikace v právu a její negativní trendy v současnosti

Pinz, Jan
article