Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k profesím technického charakteru - dílčí výsledky výzkumu

Friedmann, Zdeněk
article