Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace

Myška, Karel
book, ISBN: 978-80-7041-214-5