Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

K systémové bezpečnosti - k pojmu a realitě sociální a školské

Sedlák, Jiří
article