Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Španělská občanská válka z hlediska teorie občanských válek

Špičanová, Lenka
article