Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Význam reedukace zraku pro zachování kvality života zrakově postižených seniorů

Moravcová, Dagmar
article