Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce

Olejniczak, Jarosław
article