Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vlastní jména v nových řadách středoškolských učebnic

Šindelářová, Jaromíra
article