Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Vybrané aktivizující metody výuky v hodinách českého jazyka na ZŠ

Víška, Václav
book, ISBN: 978-80-7435-015-3