Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Možnosti využití systému pro testování na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Sedláček, Jan
article