Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Školní chemické experimentování s pomocí měřicích přístrojů a počítače

Stratilová Urválková, Eva
article