News

 1. Radnice, rynek a tržiště : místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech = Rathaus, Ring und Marktplatz : Orte der Begegnung, des Handels und der Repräsentation in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten = Town halls, squares and market-places : places of encounters, trade and representation in medieval and early modern towns / sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina  Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2017 . 382 stran . ISBN 978-80-88013-74-7 (Scriptorium ; brožováno). ISBN 978-80-86852-80-5 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7561-152-9 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Radnice, rynek a tržiště

  book

 2. Nearly pseudo-Kähler manifolds and related special holonomies / Lars Schäfer . Cham : Springer, [2017]  ©2017 . vii, 181 stran . ISBN 978-3-319-65806-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Philosophy of biology / Peter Godfrey-Smith  Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2016  ©2014 . [ix], 187 stran . ISBN 978-0-691-17467-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Lie groups and geometric aspects of isometric actions / Marcos M. Alexandrino, Renato G. Bettiol . Cham : Springer, [2015]  ©2015 . x, 213 stran . ISBN 978-3-319-16612-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Ideals, varieties, and algorithms : an introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra / David A. Cox, John Little, Donal O'Shea  Cham : Springer, [2015]  ©2015 . xvi, 646 stran . ISBN 978-3-319-16720-6 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ideals, varieties, and algorithms

  book

 6. The emergence of norms / Edna Ullmann-Margalit  Oxford : at the Clarendon Press, 2015  ©1977 . xiii, 206 stran . ISBN 978-0-19-872938-9 (brožováno). ISBN 978-0-19-824411-0 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  The emergence of norms

  book

 7. Matematické modely pro manažerské rozhodování / Ivan Gros, Jakub Dyntar . Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015 . 303 stran . ISBN 978-80-7080-910-5 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Matematické modely pro manažerské rozhodování

  book

 8. The species problem : a philosophical analysis / Richard A. Richards  Cambridge : Cambridge University Press, 2015  ©2010 . x, 236 stran . ISBN 978-1-107-54107-8 (brožováno). ISBN 978-0-521-19683-3 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 9. Pražský sborník historický. XLI / [sestavil Václav Ledvinka s redakční radou] . Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 559 stran, 28 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86852-59-1 (Archiv hl. m. Prahy ; vázáno). ISBN 978-80-87271-99-5 (Scriptorium ; vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Pražský sborník historický

  book

 10. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

  book