Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0008333 t150a^"
 1. aktivizační metody ve výuce
  metody ve výuce aktivizační
  badatelsky orientovaná výuka
  vyučovací metody
  activisation methods in education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (59) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (16) - Učebnice
  (26) - ARTICLES
 2. blended learning
  distanční vzdělávání
  e-learning
  vyučovací metody
  blended learning
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (27) - ARTICLES
 3. činnostní učení
  učení činnostní
  metoda Action Learning
  vyučovací metody
  action learning
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 4. dialogické vyučování
  vyučování dialogické
  dialogické metody (vzdělávání)
  vyučovací metody
  dialogic teaching
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 5. diferencovaná výuka
  výuka diferencovaná
  diferenciace výuky
  individualizovaná výuka
  vyučovací metody
  differentiated education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 6. e-learning
  Adobe Captivate
  Moodle
  blended learning
  distanční vzdělávání
  inteligentní tutorské systémy
  internet
  m-learning
  multimediální výukové programy
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  virtuální vzdělávání
  vyučovací metody
  e-learning
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (113) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (14) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (750) - ARTICLES
 7. individualizovaná výuka
  výuka individualizovaná
  individualizace výuky
  diferencovaná výuka
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  vyučovací metody
  individualized education
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 8. instrumentální obohacování (metoda)
  obohacování instrumentální (metoda)
  instrumentální obohacení (metoda)
  obohacení instrumentální (metoda)
  Feuersteinův program instrumentálního obohacování
  FIE (metoda)
  poznávání
  rozvoj myšlení
  učení
  vyučovací metody
  instrumental enrichment
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 9. kooperativní učení
  učení kooperativní
  skupinové vyučování
  vyučovací metody
  cooperative education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (9) - Učebnice
  (3) - ARTICLES
 10. m-learning
  distanční vzdělávání
  e-learning
  internet
  kapesní počítače
  mobilní telefony
  notebooky
  virtuální vzdělávání
  vyučovací metody
  m-learning
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (7) - ARTICLES

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.