Search results

 1. Adobe Captivate
  e-learning
  multimediální výukové programy
  autorské systémy
  Adobe Captivate
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 2. blended learning
  distanční vzdělávání
  e-learning
  vyučovací metody
  blended learning
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (27) - ARTICLES
 3. distanční vzdělávání
  vzdělávání distanční
  distanční studium
  studium distanční
  blended learning
  e-learning
  m-learning
  systémy pro řízení výuky
  virtuální vzdělávání
  vzdělávání
  distance education
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (43) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (225) - ARTICLES
 4. inteligentní tutorské systémy
  systémy inteligentní tutorské
  ITS (výukový software)
  e-learning
  výukový software
  intelligent tutoring systems
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 5. internet
  datová žurnalistika
  e-learning
  internetové podvody
  internetové publikování
  internetové televize
  internetové volby
  internetové vyhledávače
  knihovny (software)
  m-learning
  net art
  World Wide Web
  internetová periodika
  internetové adresy
  internetové aukce
  literatura a internet
  správa internetu
  veřejný internet
  elektronická média
  masmédia
  rozlehlé počítačové sítě
  Internet
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (291) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (5) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (108) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
 6. m-learning
  distanční vzdělávání
  e-learning
  internet
  kapesní počítače
  mobilní telefony
  notebooky
  virtuální vzdělávání
  vyučovací metody
  m-learning
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
 7. 7.Moodle

  Moodle
  e-learning
  systémy pro řízení výuky
  Moodle
  Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (64) - ARTICLES
 8. multimediální výukové programy
  programy multimediální výukové
  Adobe Captivate
  e-learning
  výukové videoprogramy
  výukový software
  multimedia education programs
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (8) - Sborníky konferencí
  (19) - Elektronické zdroje
  (94) - ARTICLES
 9. počítačem podporovaná výuka
  CAL
  Computer Aided Learning
  počítačová podpora výuky
  podpora výuky počítačová
  výuka podporovaná počítačem
  výuka s pomocí počítače
  Microsoft Class Server
  e-learning
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  technologie vzdělávání
  vyučovací metody
  computer-aided learning
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (126) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (15) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (595) - ARTICLES
 10. počítačová gramotnost
  gramotnost počítačová
  e-learning
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  informační gramotnost
  počítačové kurzy
  ICT gramotnost
  computer literacy
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (25) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (41) - ARTICLES