Search results

 1. didaktická technika
  technika didaktická
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  učební pomůcky
  elektrotechnické stavebnice
  interaktivní tabule
  technologie vzdělávání
  educational technology
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (33) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Elektronické zdroje
  (51) - ARTICLES
 2. informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  ICT ve vzdělávání
  didaktická technika
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  programovaná výuka
  virtuální vzdělávání
  technologie vzdělávání
  information and communication technologies in education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (26) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (14) - ARTICLES
 3. počítačem podporovaná výuka
  CAL
  Computer Aided Learning
  počítačová podpora výuky
  podpora výuky počítačová
  výuka podporovaná počítačem
  výuka s pomocí počítače
  Microsoft Class Server
  e-learning
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  technologie vzdělávání
  vyučovací metody
  computer-aided learning
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (126) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (15) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (595) - ARTICLES
 4. učební pomůcky
  pomůcky učební
  didaktické pomůcky
  pomůcky didaktické
  didaktická technika
  didaktické hračky
  učebnice
  školní obrazy
  technologie vzdělávání
  teaching aids
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (9) - Učebnice
  (94) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. vyučovací metody
  metody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  videostudie
  aktivizační metody ve výuce
  blended learning
  diferencovaná výuka
  e-learning
  individualizovaná výuka
  instrumentální obohacování (metoda)
  kooperativní učení
  laboratorní práce
  m-learning
  metoda Action Learning
  metoda CLIL
  moot court
  otevřené vyučování
  pojmové mapy
  pojmové vyučování
  počítačem podporovaná výuka
  programovaná výuka
  projektové vyučování
  skupinové vyučování
  strukturované učení
  superlearning
  terénní vyučování
  týmové vyučování
  učební úlohy
  vysokoškolské přednášky
  činnostní učení
  školní exkurze
  technologie vzdělávání
  teaching methods
  Subject terms file
  (23) - Subject terms file
  (321) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (21) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (83) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 6. vzdělávání
  vzdělání
  kavalírské cesty
  psychodidaktika
  vzdělanost
  vzdělávací kluby
  vzdělávací spolky
  výchova
  výchova a vzdělávání
  alfabetizace
  autonomní učení
  celoživotní vzdělávání
  cílená zpětná vazba
  další vzdělávání
  distanční vzdělávání
  domácí vzdělávání
  globální rozvojové vzdělávání
  gramotnost
  hudební vzdělávání
  humanitní vzdělávání
  inovace ve vzdělávání
  klíčové kompetence
  kolokvia
  komunitní vzdělávání
  lektorství (vzdělávání)
  mezinárodní klasifikace vzdělávání
  mimoškolní vzdělávání
  neformální vzdělávání
  náboženské vzdělávání
  odborné vzdělávání
  podpora vzdělávání
  politické vzdělávání
  pomaturitní studium
  přírodovědné vzdělávání
  romští asistenti
  sebevzdělávání
  semináře
  technologie vzdělávání
  virtuální vzdělávání
  vzdělávací kurzy
  vzdělávací projekty
  vzdělávací standardy
  vzdělávací systémy
  vzdělávání cizinců
  vzdělávání dospělých
  vzdělávání seniorů
  workshopy
  závěrečné zkoušky
  školné
  education
  Subject terms file
  (36) - Subject terms file
  (13) - Encyklopedie
  (672) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (5) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (11) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (134) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika