Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0008355 t150a^"
 1. e-learning
  Adobe Captivate
  Moodle
  blended learning
  distanční vzdělávání
  inteligentní tutorské systémy
  internet
  m-learning
  multimediální výukové programy
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  virtuální vzdělávání
  vyučovací metody
  e-learning
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (113) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (14) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (750) - ARTICLES
 2. informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  ICT ve vzdělávání
  didaktická technika
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  programovaná výuka
  virtuální vzdělávání
  technologie vzdělávání
  information and communication technologies in education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (14) - ARTICLES
 3. technologie vzdělávání
  vzdělávací technologie
  technologie vzdělávací
  didaktické technologie
  technologie didaktické vyučovací prostředky
  prostředky vyučovací
  didaktické prostředky
  prostředky didaktické
  počítačem podporovaná výuka
  didaktická technika
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  učební pomůcky
  vyučovací metody
  vzdělávání
  technology of education
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (83) - Naučná literatura
  (11) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (180) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. vyučovací metody
  metody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  videostudie
  aktivizační metody ve výuce
  blended learning
  diferencovaná výuka
  e-learning
  individualizovaná výuka
  instrumentální obohacování (metoda)
  kooperativní učení
  laboratorní práce
  m-learning
  metoda Action Learning
  metoda CLIL
  moot court
  otevřené vyučování
  pojmové mapy
  pojmové vyučování
  počítačem podporovaná výuka
  programovaná výuka
  projektové vyučování
  skupinové vyučování
  strukturované učení
  superlearning
  terénní vyučování
  týmové vyučování
  učební úlohy
  vysokoškolské přednášky
  činnostní učení
  školní exkurze
  technologie vzdělávání
  teaching methods
  Subject terms file
  (24) - Subject terms file
  (339) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (22) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (83) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.