Search results

 1. Balanced Scorecard
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost podniku
  management
  Balanced Scorecard
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (16) - ARTICLES
 2. měření výkonnosti
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost knihoven
  výkonnost podniku
  performance measurement
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 3. podnikový management
  management podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  Baťova soustava řízení
  asset management
  business intelligence
  chozrasčot
  kaizen
  konkurenční výhoda
  materiálové hospodářství
  provozní management
  společenská odpovědnost firem
  učící se organizace
  výkonnost podniku
  workflow
  řízení nákladů
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení výkonnosti
  management
  industrial management
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (93) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
 4. strategický management
  strategické plánování
  strategické řízení
  řízení strategické
  plánování strategické
  management strategický
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  strategic planning
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (105) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (47) - ARTICLES
 5. ukazatele výkonnosti
  ukazatele výkonu
  Balanced Scorecard
  bibliometrické ukazatele
  měření výkonnosti
  ekonomické ukazatele
  výkonnost podniku
  performance indicators
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES