Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0008804 t150a^"
 1. chudé děti
  děti chudé
  chudoba
  děti se sociálním znevýhodněním
  chudí
  děti
  poor children
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. chudí
  chudoba
  příjemci sociálních dávek
  žebráci
  chudé děti
  sociálně ohrožené skupiny
  poor
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 3. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Subject terms file
  (22) - Subject terms file
  (1) - Books
  (98) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (10) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.