Search results

 1. matematika
  Abelova cena (ocenění)
  filozofie matematiky
  matematici
  matematická olympiáda
  matematické důkazy
  matematické myšlení
  matematické texty
  matematický software
  matematický talent
  K-teorie
  algebra
  algoritmy
  aplikovaná matematika
  arabská matematika
  aritmetika
  asymptotická teorie
  diskrétní matematika
  etnomatematika
  experimentální matematika
  finanční matematika
  geometrie
  goniometrie
  kombinatorika
  konstruktivní matematika
  literatura a matematika
  matematická analýza
  matematické metody
  matematické vzorce
  matematické výpočty
  nerovnice
  numerická matematika
  počítání
  rovnice
  středověká matematika
  zobrazení (matematika)
  přírodní vědy
  mathematics
  Subject terms file
  (28) - Subject terms file
  (17) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (117) - Skripta
  (12) - Slovníky
  (1000+) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (10) - Sborníky konferencí
  (8) - Elektronické zdroje
  (110) - ARTICLES
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (72) - ***nezarazeno***
  (49) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. teorie grafů
  algebraická teorie grafů
  chromatická teorie grafů
  grafové algoritmy
  náhodné grafy
  orientované grafy
  stromy (teorie grafů)
  teorie sítí
  kombinatorika
  graph theory
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (40) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ARTICLES