Search results

 1. násilná smrt
  smrt násilná
  násilné úmrtí
  úmrtí násilné
  náhlá smrt
  sebevraždy
  vraždy
  smrt
  death by violence
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. sebeupálení
  sebevraždy
  self-burn
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (72) - Naučná literatura
  (9) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (5) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (90) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika