Search results

 1. národní kurikulum
  kurikulum národní
  kurikulum
  national curriculum
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. portfolio (pedagogika)
  pedagogické portfolio
  portfolio pedagogické
  studium a výuka
  kurikulum
  pedagogická evaluace
  portfolio (pedagogy)
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 3. průřezová témata (pedagogika)
  témata průřezová (pedagogika)
  vyučovací předměty
  kurikulum
  cross-curricular themes (pedagogy)
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (10) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 4. psychodidaktika
  kurikulum
  učení
  vzdělávání
  didaktika
  pedagogická psychologie
  psychology of learning and instruction
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 5. učivo středních škol
  učivo středoškolské
  středoškolské učivo
  kurikulum
  střední školy
  secondary school curriculum
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (164) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - ARTICLES
  (2) - ***nezarazeno***
 6. učivo vysokých škol
  kurikulum
  vysoké školy
  college curriculum
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 7. učivo základních škol
  kurikulum
  základní školy
  elementary school curriculum
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (27) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (106) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (3) - ***nezarazeno***
 8. vzdělávací politika
  politika vzdělávací
  školská politika
  politika školská
  autonomie školy
  pedagogická prognostika
  výchova a vzdělávání
  výdaje na vzdělávání
  koedukace
  kurikulum
  kvalita vzdělávání
  povinná školní docházka
  pozitivní diskriminace
  regionální školství
  vzdělanostní nerovnosti
  vzdělávací reformy
  educational policy
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (105) - Naučná literatura
  (4) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (15) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. vzdělávací programy
  programy vzdělávací
  výukové programy
  programy výukové
  SMILE
  vzdělávací projekty
  individuální vzdělávací programy
  učební plány
  kurikulum
  educational programs
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (119) - Naučná literatura
  (16) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (19) - Elektronické zdroje
  (103) - ARTICLES
  (7) - Integrační zdroj - souborný záznam