Search results

 1. business intelligence
  ekonomické informace
  informační technologie
  obchodní tajemství
  podnikové informační systémy
  průmyslová špionáž
  podnikový management
  skladování dat
  business intelligence
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 2. informační systémy
  audit informačních systémů
  informační bezpečnost
  informační technologie
  informační výkon
  AISON (informační systém)
  CLICOM
  CLIDATA
  IS/STAG
  ISA (informační systém)
  MFG/PRO
  MINSK-ARDIS
  OKpráce
  RISA
  United Nations Bibliographic Information System
  distribuované informační systémy
  dokumentografické informační systémy
  environmentální informační systémy
  faktografické informační systémy
  geografické informační systémy
  informační systémy veřejné správy
  metainformační systémy
  multimediální informační systémy
  online informační systémy
  osobní informační systémy
  podnikové informační systémy
  právní informační systémy
  univerzitní informační systémy
  information systems
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (161) - Naučná literatura
  (25) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (35) - ARTICLES
 3. personální informační systémy
  personální management
  podnikové informační systémy
  human resources information systems
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 4. podnikový management
  management podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  Baťova soustava řízení
  asset management
  business intelligence
  chozrasčot
  kaizen
  konkurenční výhoda
  materiálové hospodářství
  provozní management
  společenská odpovědnost firem
  učící se organizace
  výkonnost podniku
  workflow
  řízení nákladů
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení výkonnosti
  management
  industrial management
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (93) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES