Search results

 1. alkoholici
  osoby závislé na alkoholu
  závislí na alkoholu
  alkoholismus
  alkoholičky
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  alcoholics
  Alkoholičari
  alkoholikai
  alkoholici
  Alkoholiki
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. konzumace alkoholu
  konzumace alkoholických nápojů
  pití alkoholu
  spotřeba alkoholu
  alkoholici
  alkoholické nápoje
  alkoholismus
  alkoholičky
  intoxikace alkoholem
  kocovina
  drogová závislost
  drinking of alcoholic beverages
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 3. patologické závislosti
  závislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  adiktologie
  závislá porucha osobnosti
  alkoholismus
  drogová závislost
  gamblerství
  léková závislost
  závislost na sexu
  sociální deviace
  pathological dependences
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. protialkoholní terapie
  protialkoholní léčba
  alkoholismus
  abstinentní hnutí
  protidrogová terapie
  psychoterapie
  alcoholism therapy
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura