Search results

 1. biochemie rostlin
  fyziologie rostlin
  biochemie
  plant biochemistry
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
 2. botanika
  botanici
  botanické názvosloví
  botanický výzkum
  botaničky
  fenologie
  přírodní tisk
  algologie
  botanický průzkum
  bryologie
  ekonomická botanika
  etnobotanika
  farmaceutická botanika
  fyziologie rostlin
  hydrobotanika
  lesnická botanika
  lichenologie
  mykologie
  obecná botanika
  paleobotanika
  palynologie
  pomologie
  systematická botanika
  zemědělská botanika
  biologie
  botany
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (22) - Encyklopedie
  (782) - Naučná literatura
  (26) - Skripta
  (11) - Slovníky
  (74) - Učebnice
  (2) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. ekofyziologie rostlin
  rostlinná fyziologická ekologie
  rostlinná ekofyziologie
  ekofyziologie
  ekologie rostlin
  fyziologie rostlin
  plant ecophysiology
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 4. fyziologie
  biodynamika
  fyziologové
  fyzioložky
  chemorecepce
  cytofyziologie
  dýchání
  ekofyziologie
  elektrofyziologie
  exkrece
  experimentální fyziologie
  fyziologie mikroorganismů
  fyziologie rostlin
  fyziologie člověka
  fyziologie živočichů
  krevní oběh
  krvetvorba
  metabolismus
  neurofyziologie
  neurohumorální regulace
  neuroimunomodulace
  patologická fyziologie
  pohyb (biologie)
  srovnávací fyziologie
  trávení
  biologie
  physiology
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
 5. metabolismus rostlin
  výživa rostlin
  asimilace síry
  asimilace uhlíku
  fotosyntéza
  fyziologie rostlin
  metabolismus
  plant metabolism
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. obecná botanika
  botanika obecná
  abnormality (botanika)
  anatomie rostlin
  ekologie rostlin
  fyziologie rostlin
  genetika rostlin
  morfologie rostlin
  ontogeneze rostlin
  botanika
  general botany
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 7. výživa rostlin
  heterotrofie
  hnojení
  metabolismus rostlin
  mykorhiza
  nitrifikace
  regulátory růstu rostlin
  fyziologie rostlin
  plant nutrition
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (15) - Naučná literatura
  (2) - Skripta