Search results

 1. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Subject terms file
  (55) - Subject terms file
  (3) - Encyklopedie
  (827) - Naučná literatura
  (57) - Skripta
  (13) - Slovníky
  (34) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (125) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. manažerské vzdělávání
  vzdělávání manažerské
  vzdělávání manažerů
  ekonomické vzdělávání
  management
  manažerské školy
  manažeři
  fiktivní firma
  odborné vzdělávání
  managerial education
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (9) - ARTICLES
 3. podnikatelé
  manažeři
  osoby samostatně výdělečně činné
  podnikatelky
  podnikání
  živnostníci
  hoteliéři
  rejdaři
  restauratéři
  businessmen
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Encyklopedie
  (30) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (15) - ARTICLES
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. vedoucí pracovníci
  řídící pracovníci
  pracovníci vedoucí
  pracovníci řídící
  ředitelé
  manažeři
  vedoucí pracovnice
  managers
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (8) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika