Search results

 1. aktuální členění věty
  funkční větná perspektiva
  kontextové členění věty
  intonace (fonetika)
  slovosled
  téma a réma
  syntax
  functional sentence perspective
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. jednoduchá věta
  věta jednoduchá
  syntax
  simple sentence
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
 3. logická syntax
  syntax logická
  logika
  syntax
  logical syntax
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 4. slovosled
  aktuální členění věty
  syntax
  word order
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 5. souvětí
  věta složená
  složená věta
  vedlejší věta
  syntax
  sentence
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
 6. větné členy
  členy větné
  doplněk (lingvistika)
  příslovečné určení
  přístavek (lingvistika)
  přísudek
  přívlastek
  větné členy
  syntax
  clause complements
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura