Search results

 1. ageismus
  věková diskriminace
  diskriminace věková
  diskriminace seniorů
  senioři
  věk
  diskriminace
  ageism
  Dobna diskriminacija
  pagyvenusių žmonių diskriminacija
  ageizmus
  Starostno diskriminacijo
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 2. aktivní stárnutí
  aktivní stáří
  stárnutí aktivní
  stáří aktivní
  kvalita života
  osoby 50+
  senioři
  zaměstnávání osob 50+
  životní styl
  stárnutí
  stáří
  active aging
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
 3. domácí péče
  péče domácí
  rodinná péče
  péče rodinná
  péče v rodině
  pečovatelé
  senioři
  pečovatelství
  zdravotně-sociální péče
  home care
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (15) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (2) - ARTICLES
 4. geriatrie
  klinická gerontologie
  geriatrická medicína
  gerontopsychiatrie
  gerontopsychologie
  senioři
  gerontologie
  lékařství
  geriatrics
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
 5. gerontologie
  gerontopsychiatrie
  gerontopsychologie
  senioři
  stáří
  geriatrie
  gerontagogika
  sociální gerontologie
  lékařství
  sociální vědy
  gerontology
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 6. osoby se specifickými potřebami
  osoby se speciálními potřebami
  duševně nemocní
  osoby se zdravotním postižením
  senioři
  people with special needs
  Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
 7. péče o seniory
  péče o staré lidi
  geriatrická péče
  péče geriatrická
  sendvičová generace
  senioři
  smyslová aktivizace
  zdravotně-sociální péče
  older people's care
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (20) - ARTICLES
 8. stárnutí
  senescence
  anti-aging medicína
  senioři
  stáří
  věk
  aktivní stárnutí
  ontogeneze
  aging
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (55) - Naučná literatura
  (9) - ARTICLES
 9. stáří
  lidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  gerontologie
  senilní demence
  senioři
  stárnutí
  aktivní stárnutí
  dlouhověkost
  ontogeneze člověka
  životní fáze
  old age
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (57) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (13) - ARTICLES
 10. zařízení sociální péče
  osoby se zdravotním postižením
  senioři
  sociální péče
  azylové domy
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  hospice
  kluby důchodců
  sirotčince
  stacionáře
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ústavy sociální péče
  špitály
  residential care facilities
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES