Search results

 1. bakalářské studium
  studium bakalářské
  pregraduální studium
  studium pregraduální
  bakalářské práce
  vysokoškolské studium
  bachelor's degree
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
 2. Boloňský proces
  akademická mobilita
  kreditní systémy
  mezinárodní spolupráce
  vysokoškolské studium
  Bologna Process
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 3. doktorské studium
  studium doktorské
  doktorandské studium
  studium doktorandské
  disertace
  doktorské promoce
  postgraduální studium
  vysokoškolské studium
  doctor's degree
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 4. inženýrská pedagogika
  pedagogika inženýrská
  inženýrská psychologie
  technické předměty
  vysokoškolské studium
  pedagogika
  engineering education
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Skripta
  (9) - ARTICLES
 5. magisterské studium
  studium magisterské
  diplomové práce
  vysokoškolské studium
  master’s education
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Skripta
 6. postgraduální studium
  studium postgraduální
  doktorské studium
  vysokoškolské studium
  postgraduate study
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES
 7. státní zkoušky
  zkoušky státní
  vysokoškolské studium
  vysoké školy
  state examinations
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
 8. studijní obory
  obory studijní
  učební obory
  středoškolské studium
  vysokoškolské studium
  courses of studies
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (28) - ARTICLES
 9. univerzity třetího věku
  univerzity volného času
  vzdělávání dospělých
  celoživotní vzdělávání
  vysokoškolské studium
  vzdělávání seniorů
  universities of the third age
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES
 10. vysoké školy
  školy vysoké
  vysoké školství
  školství vysoké
  SAT (didaktický test)
  akademické svobody
  děkani
  piaristické koleje
  rektoři
  státní zkoušky
  univerzitní nakladatelství a vydavatelství
  učebnice vysokých škol
  vysokoškolské poradenství
  vysokoškolské spolky
  vysokoškolské studentky
  vysokoškolské studium
  vysokoškolské učitelky
  vysokoškolští studenti
  vysokoškolští učitelé
  vyšší odborné školy
  akademická samospráva
  fakulty vysokých škol
  ješivot
  kampusy
  katedry vysokých škol
  manažerské školy
  soukromé vysoké školy
  univerzity
  učivo vysokých škol
  vysokoškolské diplomy
  vysokoškolské insignie
  vysokoškolské koleje
  vysoké ekonomické školy
  vysoké literární školy
  vysoké pedagogické školy
  vysoké policejní školy
  vysoké technické školy
  vysoké umělecké školy
  vysoké vojenské školy
  vysoké zemědělské školy
  ústavy vysokých škol
  školy
  universities and colleges
  Subject terms file
  (22) - Subject terms file
  (424) - Naučná literatura
  (13) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (203) - Učebnice
  (31) - Sborníky konferencí
  (8) - Elektronické zdroje
  (584) - ARTICLES
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika