Search results

 1. kultura školy
  klima školy
  management školy
  school culture
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
 2. management třídy
  management školní třídy
  klima školy
  pedagogické dovednosti
  učitel a žák
  školní kázeň
  školní třídy
  class management
  Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
 3. rodina a škola
  škola a rodina
  klima školy
  výchova a vzdělávání
  home and school
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (43) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (13) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 4. školní psychologie
  psychologie školní
  školská psychologie
  psychologie školská
  klima školy
  pedagogicko-psychologické poradny
  výchovné poradenství
  výkonová motivace
  školní poradenství
  psychologie
  school psychology
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 5. učitel a žák
  učitelé a žáci
  žák a učitel
  učitelé
  žáci
  klima školy
  školní třídy
  teacher and learner
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (104) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (21) - ARTICLES
  (2) - Integrační zdroj - souborný záznam
 6. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vzdělávání
  výchova
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  branná výchova
  dopravní výchova
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  estetická výchova
  etická výchova
  globální výchova
  hudební výchova
  hudebně-pohybová výchova
  informační výchova
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  komunikační výchova
  kulturně-výchovná činnost
  literární výchova
  mediální výchova
  multikulturní výchova
  náboženská výchova
  občanská výchova
  osobnostní a sociální výchova
  podnikatelská výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  pohybová výchova
  pracovní výchova
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  sexuální výchova
  smyslová výchova
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  taneční výchova
  technická výchova
  tutorství
  tělesné tresty
  umělecká výchova
  vzdělávací instituce a organizace
  výchova k demokracii
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výtvarná výchova
  škola
  education
  Subject terms file
  (50) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (235) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (5) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (10) - Sborníky konferencí
  (5) - Elektronické zdroje
  (84) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 7. žákovská samospráva
  samospráva žákovská
  žákovský parlament
  parlament žákovský
  klima školy
  management školy
  žáci
  pupil power
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura