Search results

 1. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  sociální práce
  drug abuse prevention
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (45) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (19) - ARTICLES
 2. drogově závislí
  závislí drogově
  drogově závislé osoby
  osoby drogově závislé
  narkomani
  toxikomani
  uživatelé drog
  case management
  drogová závislost
  protidrogová terapie
  alkoholici
  alkoholičky
  kuřáci
  narcotic addicts
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (40) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (21) - ARTICLES
 3. drogy
  dekriminalizace drog
  drogová epidemiologie
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  halucinogeny
  legalizace drog
  návykové látky
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  psychotropní látky
  předávkování drogami
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  účinky drog
  amfetaminy
  hašiš
  heroin
  kokain
  marihuana
  nelegální drogy
  opium
  pervitin
  syntetické drogy
  drugs of abuse
  drugs
  Zloupotreba na droga
  drogy
  drogy
  drogy
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (117) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (19) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. konzumace alkoholu
  konzumace alkoholických nápojů
  pití alkoholu
  spotřeba alkoholu
  alkoholici
  alkoholické nápoje
  alkoholismus
  alkoholičky
  intoxikace alkoholem
  kocovina
  drogová závislost
  drinking of alcoholic beverages
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 5. kouření
  boj proti kouření
  kuřáci
  odvykání kouření
  závislost na tabáku
  pasivní kouření
  tabákový kouř
  drogová závislost
  smoking
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 6. patologické závislosti
  závislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  adiktologie
  závislá porucha osobnosti
  alkoholismus
  drogová závislost
  gamblerství
  léková závislost
  závislost na sexu
  sociální deviace
  pathological dependences
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. protidrogová politika
  politika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  dekriminalizace drog
  legalizace drog
  sociální politika
  zdravotní politika
  drug and narcotic control
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (48) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 8. protidrogová terapie
  protidrogová léčba
  protinarkotická léčba
  léčba protidrogová
  terapie protidrogová
  léčba protinarkotická
  drogová závislost
  drogově závislí
  drogy
  ibogain
  metadonová substituční terapie
  protialkoholní terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  psychoterapie
  drug dependence therapy
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (42) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (8) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Subject terms file
  (21) - Subject terms file
  (95) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (9) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 10. substituční terapie buprenorfinem
  terapie substituční buprenorfinem
  buprenorfin
  drogová závislost
  metadonová substituční terapie
  opiáty
  protidrogová terapie
  substituční terapie
  buprenorphine substitution therapy
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura