Search results

 1. etnické konflikty
  konflikty etnické
  etnické čistky
  etnický terorismus
  národnostní konflikty
  regionální konflikty
  sociální konflikty
  etnické vztahy
  konflikty
  ethnic conflicts
  Etnički sukobi
  etniniai konfliktai
  etnické konflikty
  Etični konflikti
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (44) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 2. interpersonální konflikty
  mezilidské konflikty
  konflikty interpersonální
  konflikty mezilidské
  balintovské skupiny
  interpersonální vztahy
  mediace
  rodinné konflikty
  konflikty
  interpersonal conflicts
  Sukobi pojedinaca
  tarpusavio konfliktas
  interpersonálne konflikty
  Medosebni konflikti
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 3. kulturní konflikt
  konflikt kulturní
  konflikty
  sociologie kultury
  cultural conflict
  Kulturalni sukob
  kultūriniai prieštaravimai
  kultúrny konflikt
  Kulturni konflikt
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
 4. management konfliktů
  řízení konfliktů
  pracovní konflikty
  urovnání konfliktů
  řešení konfliktů
  facilitace
  mírový proces
  pracovní vztahy
  rodinná mediace
  řešení problémů
  konflikty
  management
  conflict management
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (37) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - ARTICLES
 5. mezinárodní konflikty
  konflikty mezinárodní
  pohraniční konflikty
  vojenská intervence
  války
  konflikty
  international conflicts
  Međunarodni sukobi
  Međunarodni sukobi
  tarptautiniai konfliktai
  tarptautiniai konfliktai
  Medjunarodni konflikti
  Medjunarodni konflikti
  medzinárodné konflikty
  medzinárodné konflikty
  Mednarodni konflikti
  Mednarodni konflikti
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 6. náboženské konflikty
  hidžra
  náboženské války
  konflikty
  religious conflicts
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
 7. ozbrojené konflikty
  konflikty ozbrojené
  konflikty vojenské
  konflikty válečné
  vojenské konflikty
  válečné konflikty
  mezinárodní právo humanitární
  neutralita
  války
  vnitrostátní ozbrojené konflikty
  konflikty
  armed conflicts
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (5) - Encyklopedie
  (67) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 8. regionální konflikty
  konflikty regionální
  etnické konflikty
  regionalismus
  konflikty
  regional conflicts
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 9. rodinné konflikty
  konflikty v rodině
  konflikty rodinné
  domácí násilí
  interpersonální konflikty
  rodinná mediace
  rodinné vztahy
  rodiče a děti
  rozvod
  konflikty
  rodina
  family conflicts
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (10) - ARTICLES
 10. sociální konflikty
  společenské konflikty
  konflikty sociální
  konflikty společenské
  etnické konflikty
  sociální kontrola
  teorie závislosti (sociální vědy)
  konflikty
  social conflicts
  Društveni sukobi
  socialinis konfliktas
  sociálne konflikty
  Družbeni konflikti
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (45) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES