Search results

 1. klastry (ekonomie)
  odvětvová seskupení
  průmyslové klastry
  neprůmyslové klastry
  konkurenceschopnost
  malé a střední podniky
  podnikatelské sítě
  podnikání
  regionální rozvoj
  kooperace podniků
  clusters (economics)
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (22) - ARTICLES
 2. malé a střední podnikání
  střední podnikání
  malé podnikání
  drobné podnikání
  podnikání malé a střední
  podnikání střední
  podnikání malé
  podnikání drobné
  malovýroba
  malé a střední podniky
  podnikání
  small and medium-sized business
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (59) - ARTICLES
 3. podniky
  fiktivní firma
  firmy
  kooperace podniků
  pacht
  sociologie podniku
  virtuální organizace
  akvizice podniků
  dopravní podniky
  dějiny podniků
  dřevařské podniky
  důlní podniky
  finance podniku
  firemní prezentace
  kafilerie
  komunální podniky
  koncentrace podniků
  lesní podniky
  letecké společnosti
  likvidace podniků
  malé a střední podniky
  manufaktury
  mikropodniky
  nábytkářské podniky
  obchodní podniky
  oceňování podniků
  organizace podniku
  organizační složky podniku
  podniková doprava
  podniková ekonomika
  podniky se státní účastí
  prodej podniků
  průmyslové podniky
  písmolijny
  rating podniků
  rejdařství
  restrukturalizace podniků
  sociální podniky
  stavební podniky
  strojírenské podniky
  státní podniky
  velké podniky
  veřejné podniky
  vnitropodnikové směrnice
  zahradnické podniky
  zemědělské podniky
  business enterprises
  Subject terms file
  (19) - Subject terms file
  (68) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (67) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 4. rizikový kapitál
  kapitál rizikový
  malé a střední podniky
  investice
  venture capital
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
 5. rodinné podniky
  rodinné firmy
  podniky rodinné
  firmy rodinné
  malé a střední podniky
  family business enterprises
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (8) - ARTICLES