Search results

 1. hospodářská, sociální a kulturní práva
  práva hospodářská, sociální a kulturní
  hospodářská práva
  práva hospodářská
  sociální práva
  práva sociální
  kulturní práva
  práva kulturní
  právo sociálního zabezpečení
  sociální právo
  ochrana lidského plodu
  právo na ochranu zdraví
  právo na práci
  právo na stávku
  právo na vzdělání
  právo na životní prostředí
  reprodukční práva
  lidská práva
  economic, social and cultural rights
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. sociální právo
  právo sociální
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  pracovní právo
  právo sociálního zabezpečení
  sociálně-právní ochrana
  social legislation
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (26) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ARTICLES
 3. sociální zabezpečení
  zabezpečení sociální
  lékařská posudková činnost
  právo sociálního zabezpečení
  důchodové systémy
  důchody
  existenční minimum
  koordinace sociálního zabezpečení
  mateřská dovolená
  nemocenské dávky
  nepodmíněný základní příjem
  posudková služba sociálního zabezpečení
  pracovní neschopnost
  rodičovská dovolená
  sociální dávky
  sociální pojištění
  státní sociální podpora
  zdravotní pojištění
  životní minimum
  sociální politika
  social security
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (60) - Naučná literatura
  (4) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (9) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. veřejné právo
  právo veřejné
  finanční právo
  občanské právo procesní
  právo sociálního zabezpečení
  správní právo
  trestní právo
  ústavní právo
  právo
  public law
  viešoji teisė
  Javno pravo
  verejné právo
  Javno pravo
  prawo publiczne
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES