Search results

 1. Baťova soustava řízení
  batismus
  Baťův systém
  Baťův systém řízení
  kultura organizace
  sociální politika podniku
  společenská odpovědnost firem
  podnikový management
  Bata system of management
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. business intelligence
  ekonomické informace
  informační technologie
  obchodní tajemství
  podnikové informační systémy
  průmyslová špionáž
  podnikový management
  skladování dat
  business intelligence
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 3. konkurenční výhoda
  výhoda konkurenční
  konkurenceschopnost
  podnikový management
  competitive advantage
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (16) - ARTICLES
 4. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Subject terms file
  (55) - Subject terms file
  (3) - Encyklopedie
  (826) - Naučná literatura
  (57) - Skripta
  (13) - Slovníky
  (34) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (125) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. organizace podniku
  podnikový management
  virtuální organizace
  organizační složky podniku
  podniky
  industrial organization
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 6. podnikové informační systémy
  informační systémy podniku
  manažerské informační systémy
  Lotus Notes
  Microsoft Dynamics NAV
  business intelligence
  podnikový management
  BAAN IV
  Business Navigation System
  Microsoft SharePoint
  SAP (informační systém)
  Velký Bratr (informační systém)
  personální informační systémy
  informační systémy
  management information systems
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (88) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (20) - ARTICLES
 7. provozní management
  management provozní
  podnikový management
  operations management
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 8. řízení nákladů
  management nákladů
  nákladové řízení
  nákladový management
  řízení nákladové
  management nákladový
  cost management
  kalkulace nákladů
  náklady
  podnikový management
  cost control
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (13) - ARTICLES
 9. řízení vztahů se zákazníky
  CRM (management)
  customer relationship management
  zákaznické vztahy
  vztahy se zákazníky
  Microsoft Dynamics CRM
  produktový management
  call centra
  podnikový management
  customer relationship management
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (21) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (8) - ARTICLES
 10. společenská odpovědnost firem
  odpovědnost firem společenská
  sociální odpovědnost firem
  společenská odpovědnost podniku
  sociální odpovědnost podniku
  podniková sociální odpovědnost
  firemní sociální odpovědnost
  firemní angažovanost
  firemní občanství
  občanská angažovanost podniku
  corporate citizenship
  sociální odpovědnost organizací
  společenská odpovědnost organizací
  CSR (corporate social responsibility)
  odpovědnost firem sociální
  odpovědnost podniku společenská
  odpovědnost podniku sociální
  odpovědnost podniková sociální
  odpovědnost firemní sociální
  angažovanost firemní
  občanství firemní
  angažovanost podniku občanská
  odpovědnost organizací sociální
  odpovědnost organizací společenská
  Baťova soustava řízení
  environmentální strategie
  manažerská etika
  odpovědnost
  sociální politika podniku
  zelený marketing
  environmentální odpovědnost
  firemní filantropie
  stakeholders
  podnikový management
  corporate social responsibility
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (25) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (28) - ARTICLES