Search results

 1. děti
  chlapci
  dívky
  dětská práce
  dětství
  lidský plod
  matky a děti
  myšlení dítěte
  nemoci u dětí
  práva dětí
  psychologie dítěte
  péče o dítě
  péče o děti
  rodičovství
  sociologie dětství
  turistika s dětmi
  vývoj dítěte
  zdraví a hygiena dětí
  adoptované děti
  arabské děti
  batolata
  chudé děti
  deprivované děti
  duhové děti
  dvojčata
  děti a mládež
  děti cizinců
  děti imigrantů
  děti předškolního věku
  děti reemigrantů
  děti rozvedených rodičů
  děti se sociálním znevýhodněním
  děti se zdravotním postižením
  děti ulice
  děti uprchlíků
  děti školního věku
  indigové děti
  kojenci
  křišťálové děti
  nechtěné děti
  nedonošené děti
  nemanželské děti
  nemocné děti
  nevlastní děti
  novorozenci
  obézní děti
  opuštěné děti
  problémové děti
  romské děti
  sexuálně zneužívané děti
  sirotci
  talentované děti
  týrané děti
  vlčí děti
  zanedbávané děti
  černošské děti
  židovské děti
  children
  Djeca
  vaikai
  deti
  Otroci
  Subject terms file
  (45) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (236) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (45) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  mládež se sociálním znevýhodněním
  problémové děti
  sociálně ohrožené rodiny
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  children with social disadvantage
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 3. domácí násilí
  násilí domácí
  násilí v rodině
  intervenční centra
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  rodinné konflikty
  týraná mládež
  týrané děti
  týrané ženy
  ochrana před domácím násilím
  násilí
  sociální problémy
  family violence
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (6) - ARTICLES
 4. násilí na dětech
  domácí násilí
  trestné činy proti dětem
  týrané děti
  násilí
  sociální problémy
  child abuse
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 5. sexuálně zneužívané děti
  děti sexuálně zneužívané
  pohlavně zneužívané děti
  děti pohlavně zneužívané
  sexuální zneužívání dětí
  syndrom CAN
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  děti
  sexually abused children
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (9) - ARTICLES
 6. syndrom CAN
  CAN (syndrom)
  syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
  sexuálně zneužívané děti
  syndrom zavržení rodiče
  týrané děti
  zanedbávané děti
  syndromy
  child abuse and neglect
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - ARTICLES
 7. zanedbávané děti
  děti zanedbávané
  děti se sociálním znevýhodněním
  děti ulice
  sexuálně zneužívané děti
  syndrom CAN
  týrané děti
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  děti
  neglect children
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (3) - ARTICLES
 8. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ZDVOP (sociální pomoc)
  náhradní rodinná péče
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení sociální péče
  facilities for children requiring immediate help
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura