Search results

 1. brownfields
  neprůmyslové deprimující zóny
  brownfieldy
  obnova území
  průmyslové zóny
  regionální rozvoj
  revitalizace krajiny
  územní rozvoj
  brownfields
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (6) - ARTICLES
 2. klastrová politika
  politika klastrová
  klastry (ekonomie)
  konkurenceschopnost
  regionální rozvoj
  hospodářská politika
  cluster policy
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 3. klastry (ekonomie)
  odvětvová seskupení
  průmyslové klastry
  neprůmyslové klastry
  konkurenceschopnost
  malé a střední podniky
  podnikatelské sítě
  podnikání
  regionální rozvoj
  kooperace podniků
  clusters (economics)
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (22) - ARTICLES
 4. místní rozvoj
  lokální rozvoj
  rozvoj místní
  rozvoj lokální
  místní hospodářství
  rozvoj měst
  regionální rozvoj
  community development
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (18) - ARTICLES
  (2) - Integrační zdroj - souborný záznam
 5. podpora regionálního rozvoje
  regionální politika
  regionální rozvojové agentury
  regionální výrobky
  regionální značky
  regionální rozvoj
  government aid to regional development
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (14) - ARTICLES
 6. regionální rozdíly
  regionální disparity
  rozdíly regionální
  disparity regionální
  marginální oblasti
  regionální politika
  regionální rozvoj
  regional disparities
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (36) - ARTICLES
 7. rozvoj venkova
  obnova vesnice
  regionální rozvoj
  venkov
  rural development
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (10) - ARTICLES
 8. teritoriální marketing
  městský marketing
  regionální marketing
  územní marketing
  marketing teritoriální
  marketing městský
  marketing regionální
  marketing územní
  marketing destinací
  regionální rozvoj
  regionální výrobky
  regionální značky
  regional marketing
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES