Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0012406 t150a^"
 1. skupinové vyučování
  vyučování skupinové
  kooperativní učení
  vyučovací metody
  group work in education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (11) - Učebnice
  (4) - ARTICLES
 2. vyučovací metody
  metody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  videostudie
  aktivizační metody ve výuce
  blended learning
  diferencovaná výuka
  e-learning
  individualizovaná výuka
  instrumentální obohacování (metoda)
  kooperativní učení
  laboratorní práce
  m-learning
  metoda Action Learning
  metoda CLIL
  moot court
  otevřené vyučování
  pojmové mapy
  pojmové vyučování
  počítačem podporovaná výuka
  programovaná výuka
  projektové vyučování
  skupinové vyučování
  strukturované učení
  superlearning
  terénní vyučování
  týmové vyučování
  učební úlohy
  vysokoškolské přednášky
  činnostní učení
  školní exkurze
  technologie vzdělávání
  teaching methods
  Subject terms file
  (24) - Subject terms file
  (335) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (22) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (83) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika