Search results

 1. alternativní výuka
  výuka alternativní
  alternativní školy
  výchova a vzdělávání
  alternative education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (21) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 2. daltonské školy
  školy daltonské
  alternativní školy
  Dalton school
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 3. experimentální školy
  školy experimentální
  pokusné školy
  školy pokusné
  alternativní školy
  školy
  experimental schools
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 4. jenský plán
  plán jenský
  alternativní školy
  reformní pedagogika
  Jena plan
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 5. metoda Montessori
  montessoriovská pedagogika
  pedagogika montessoriovská
  alternativní školy
  reformní pedagogika
  Montessori method of education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
 6. reformní pedagogika
  pedagogika reformní
  alternativní pedagogika
  pedagogika alternativní
  alternativní školy
  antipedagogika
  jenský plán
  metoda Montessori
  preventivní systém Dona Bosca
  waldorfská pedagogika
  pedagogika
  reform education
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (26) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 7. Summerhillská škola
  škola Summerhillská
  alternativní školy
  Summerhill School
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 8. 8.školy

  školy
  výchova a vzdělávání
  škola
  školní budovy
  školní mapy
  školní nábytek
  školství
  alternativní školy
  autoevaluace školy
  církevní školy
  dívčí školy
  experimentální školy
  fakultní školy
  internátní školy
  jazykové školy
  komunitní školy
  management školy
  mateřské školy
  mezinárodní školy
  málotřídní školy
  městské školy
  odborné školy
  přijímací zkoušky
  regionální školy
  soukromé školy
  speciální školy
  sportovní školy
  střední školy
  vojenské školy
  vysoké školy
  vyšší odborné školy
  zahraniční školy
  základní školy
  školní třídy
  školní zahrady
  školy v přírodě
  židovské školy
  schools
  Subject terms file
  (28) - Subject terms file
  (226) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (23) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (23) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika